Blog

Cách sử dụng con lắc: Hướng dẫn AZ

Con lắc là một vật có khối lượng được treo vào một sợi dây hoặc sợi dây. Nó là một công cụ bói toán và được sử dụng để hướng dẫn tâm linh, đưa ra quyết định, trả lời câu hỏi và làm sạch năng lượng tiêu cực. Đối với những người muốn biết cách […]