Blog

Ý nghĩa đen của Tourmaline: Những đặc tính chữa bệnh và những cách sử dụng hàng ngày

Black Tourmaline là gì? Tourmaline đen. Là một phần của gia đình Tourmaline. Nó cũng được biết đến như Schorl và là một kiểu tinh thể silicate. Nó thường được tìm thấy trong các hệ tinh thể hình học và được tạo thành từ Nat, Băng, nhôm Borate Silicate. Hòn đá đen. Black Tourmaline có […]